Tevbe Suresi 119. ayet – Dürüst kimselerle birlikte olun

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Siz ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ve dürüst kimselerle birlikte olun! [Tevbe Suresi 119. Ayet]

Dipnot:

Veya mines-sâdıkîn okunuşuna dayanarak: Dürüst kimselerden olun! (Keşşâf).

Fakat genelin okuyuşu olan meas-sâdıkîn, çok daha kapsamlıdır.

Sadık olmak imana sadâkatin ön şartıdır.

Dürüstlerle beraber olma emri ise, hem çevrenin önemine, hem de iyilik hareketinin örgütlü hale getirilmesine işaret eder.

Alıntı: M. İslamoğlu meal