Tarikatlar bir menfaat çetesidir. Müritlerin mallarını gasbetme mekanizmasıdır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kendilerini fırka-i naciye (bizleri ise haliyle fırka-i dâlle) gören Süleymancı kardeşler yeni şeyhlerini seçmişler. 37 yaşında körpecik bir mimar! Süleyman Efendi’nin torunlarından! Yani Mana sultanlığı ailenin hakkı! Bu kadar büyük bir tarikatın hiç mi başka hocası yok? Benim bildiğim bir sürü Süleymancı ilahiyat profesörü var!
Bu şunu göstermektedir: tarikatlar bir menfaat çetesidir. Müritlerin mallarını gasbetme mekanizmasıdır.

İktidarın belli ailelerde, servetin bir avuç azınlık içinde dolaşması demek! Yani kula kulluk sistemi!

İtikatlarını şirke, şirklerini şirkete tahvil etmişler. Peygambere uzanan hayali sadat-ı kiram silsileleri ile milleti kandırmakta, kendilerine meşruiyet sağlamaya çalışmaktalar!
Tamamen yalanlar üzerine kurulmuş bir sistem! Allah, lillah, Ehl-i sünnet müdafası vs. Sadece bir enstrüman! Truva atı yani! Nasıl olsa Türkiye daru’l-harb! Yalan, entrika, faiz helal!
Hele bizim gibi fırka-i dâlle’nin malını sevabına yemek lazım!
Benim şansımdan mıdır, nedir, bu mavi takkeli amcalardan bir tane dürüst adam görmedim! Bir insan bu kadar mı rahat yalan söyler? Takıyye mi yaparlar, ilm-i siyaset mi? Anlamadım gitti.

Daha geçenlerde Konya Ereğli de zengin bir vatandaşın 10 bin lirasını devir ve iskat numarası ile iç etmişler! Devir ve iskatı inkar edeni de anında Vehhabi ilan ediyorlar.
Binlerce Kur’an kursları var! Gel gör ki, bunlar kadar Kur’an’a, bahusus anlamına uzak duran bir cemaat tanımıyorum.

Saadettin Merdin, 10.09.2016

Bir cevap yazın