Taklit, İslâm ümmetini tehdit eden Yahudileşme alametlerinin başında gelir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Taklit, İslâm ümmetini tehdit eden Yahudileşme alametlerinin başında gelir.

Taklit, Arapçada “kılâde” mastarından türetilmiş bir terimdir.

“Kılâde” Arap dilinde iki anlama gelir:

  1. Yular.
  2. Gerdanlık.

Taklit de ikiye ayrılır:

  1. Şuursuz taklit.
  2. Şuurlu taklit.

Şuursuz taklit, adamın boynuna geçmiş bir yular gibidir. Onu insan olmaktan çıkarır.

İradesini, aklını, fikrini, duygu ve düşüncesini iptal eder.

Kişiliksizleştirir, şahsiyetini yok eder.

Taklidin bu türü “içgüdüsel”dir, insanı insanlıktan çıkarıp, hayvanlaştırır.

Özetle şuursuz taklit insanın boynuna geçmiş bir “yular”dır.

Bu tür bir taklit merduttur, çirkindir, zavallılıktır.

Şuurlu taklit, tahkike ulaşıncaya kadar caizdir, kimi zaman gereklidir. Ancak, kötüyü taklit şuurlu da olsa kötüdür, çirkindir.

Zaten şuurlu taklitten kasıt, sadece bir bilinçlilik hali değil, iyiyi kötüden ayıracak bir temyiz kabiliyetine de sahip bulunma halidir.

Alıntı: Yahudileşme Temayülü, s.297