Kuran’da tarif edilen “şeytanın kullandığı insan” tipleri

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Şeytanın kullandığı insanlar Kuran’da ‘şeytanın evliyası’ veya ‘şeytanın orduları’ diye anılmaktadır Bu evliya veya ordular Allah ile aldatmanın öncüleri uygulayıcılarıdır.

  1. Şeytan evliyası (A’raf, 27, 30):

Şeytan evliyası daha çok korku salarak tökezletir Bu korkuya karşılık Allah’a sığınma ve Allah sevgisi öne çıkarılmıştır. Şeytan evliyasının din-iman, cennet cehennem gibi Allah’ın tekelinde olması gereken alan ve kavramlarda korku saldıklarını unutmamalıyız. Nitekim evliya patentli din tüccarlarının bu tür korkularla insanları yıldırıp boyun eğdirdiklerini bilmekteyiz. Onlar birer müfettiş gibi başlarına çöktükleri kitleleri korkutup bastırmakta ve çıkış yolu olarak kendilerini göstermek suretiyle de bu kitleleri sömürüp soymaktadırlar.

  1. Şeytanın orduları (Şuara 95):

Ordular deyimi mutlak bırakıldığına göre şeytancığın her türden ordusu olduğunu düşünmek zorundayız. Bunlar; kan zulüm ve fesat orduları olabileceği gibi bilim teknoloji strateji casusluğu yapan gizli ordular da olabilir.

Sömürgeci-emperyalist ülkelerin istihbarat örgütlerinin bir kısmı işte bu türden ordulardır. Ve bu ordular düzenli askerî ordulardan daha güçlü ve işlevseldir. Bazı zeminlerde büyük imkânlarla beslenen ve dini ifsat amacına hizmet eden sivil memurlardan oluşmuş kültür yoluyla bozgun orduları da vardır. Bunların sayısı bazı coğrafyalarda bazı ülkelerin düzenli askerî ordularından daha kabarıktır. Ve bunlar bazı zeminlerde askerî ordulardan bakanlıklardan daha büyük meblağlarla beslene-bilmektedir.

  1. Hizbuşşeytan yani şeytanın özel ekibi (Mücadile 19):

Hizbuşşeytan şeytanın din içinde iş gören ekibi olup Kuran’dan uzaklaştırma Kuran’ı unutturma görevini yüklediği özel timdir.

Bu tim şeytan tarafından iyice sarılıp kucaklanan bir ekip olarak tanıtılır. (Zühruf 36; Mücadile 19)

Bu da bize Kuran’dan uzaklaştırma ve Kuran’ı unutturma işinin şeytancılıkta çok özel ve önemli bir yer tuttuğunu gösterir.

Gerçekten de dinci ve dinsiz şeytancıların en yoğun gayretle saf dışı etmek istedikleri değer Kur’an olmaktadır.

Hizbuşşeytan bu işi Kuran’ı hiç okutmayarak veya okuyanın anlayacağı dilde okutmayarak yapmaktadır.

Alıntı: Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, “Allah İle Aldatmak”, Sayfa 15-16