Şeyhi olmayanın şeyhi şeytan lafına aldanmayın – Prof. Dr. İsrafil Balcı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

“Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk et.” Zümer 39/2.

Halis din sadece Allahındır. Onun yanında başka velîler edinenler “Biz sadece, Allah’a yaklaştırsınlar diye onlara inanıyoruz” diyorlar 39/3

Zümer 2-3’e göre Allah’ın yanında başkalarını velî edinenler vahye savaş açmıştır. Şeyhi/velîsi olmayanın şeyhi şeytan lafına aldanmayın.

Vahye göre Allah’ın yanında başka velîler/dostlar/şefaatçiler edinenler, yalancıları/insan kılıklı şeytanları dost edinmektedirler. 39/2-3.

De ki, “Şefaat tümüyle Allah’a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Onundur. Sonra yalnız Ona döndürüleceksiniz.” Zümer 39/44.

Hayır! Sadece, “biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinden gidiyoruz” derler. Zuhruf 22.
Prof. Dr. İsrafil Balcı, 19.08.2017 – https://twitter.com/ibalci55

Bir cevap yazın