Şems suresi 9 ve 10. ayetler – Kim kendini geliştirip arındırırsa…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedî mutluluğa ulaşacaktır;(1) kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir. [Şems Suresi 9-10]

Dipnot:

1- Veya fiilin gizli öznesinin Allah olduğundan hareketle:

“Allah kimi temize çıkarırsa o kesinlikle mutluluğa ulaşacaktır”.

Fakat Kur’an’da geçen her felah, Mü’minun 1’de olduğu gibi, kulun fiiline bina edilir (Krş: 23:1 53:32 4:49).

Bu Allah’ın insan iradesine verdiği değerdir.

Kaldı ki tercihimiz, men ilgi zamirinin iki özneyi de gören konumundan doğan bu çifte anlamı zımnen içermektedir ( Benzer bir ibare için bkz: 13:27).

Çünkü kendini geliştirip arındıranı Allah temize çıkarır.

Tezekka, kök anlamından dolayı “artma, gelişme” mânasını içerir.

Bir cevap yazın