Şayet Kur’an sizin hayatınıza inmemişse… – Mehmed Alagaş

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

” (…) bir Kadir gecesi kendisini iftara çağırmışlar ve iftardan sonra Kadir gecesinin önemine dair bir konuşma yapmasını istemişlerdi. Kendinden önce uzun uzun konuşan ve Kadir gecesine övgüler yağdıran hocaların aksine, Yakup hoca çok kısa bir konuşma yapmıştı. Dalgın gözlerle hocalara ve köylülere baktıktan sonra şunları söylemişti.

– Kadir gecesi, esas itibariyle diğer gecelerden farkı olmayan bir gecedir. Ancak Kadir gecesini diğer gecelerden ayıran ve bu geceyi mübarek Kadir gecesi yapan gerçek, Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmiş olmasıdır.

İşte bu geceyi Kadir gecesi yapan kutlu gerçek budur.

Şimdi herkes kendi hayatına, kendi yaşantısına bir baksın. Şayet Kur’an-ı Kerim sizin hayatınıza, sizin yaşantınıza inmemişse, ne yazık ki sizin Kadir gecesiyle bir ilişkiniz yoktur.

Kadir gecesi, bu gece indirilen Kur’an’ı Kerim’e iman eden, bu Kur’an’ı canla başla yaşayan kimselerin gecesidir.

Kur’an’ı terkedilmiş bir kitap haline getiren ve bu yüce kitabı yaşayarak günlerini Kadir günleri haline getirmeyen kimselerin ise sadece gözyaşı geceleri olabilir. Çünkü bu kimselerin Kadir günleri yoktur ki, Kadir geceleri olsun..” 

Mehmed Alagaş – DİVANE