“Sakın yetimi ezme”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Yetimler, toplum içerisinde sevgi ve merhamete en muhtaç olanlardır. Son Nebi de yetimdi. Yüce Allah ona, şefkatle yaklaşacak ve ihtiyaçlarını görecek bir kimse ihsan etti.

“Seni yetim bulup, Sonra seni, (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?” (Duha 93/6)

Kuran’ın emirlerini bilmezden gelerek, yetimlere zulmeden toplumların büyük sıkıntılar ve problemler beklemesi gerekir. Tarih, çocukluklarında acılar çeken yetimlerin, büyüdüklerinde kendi toplumlarına büyük acılar ve felaketler tattırdığının örnekleriyle doludur.

“Sakın yetimi ezme!” (Duha 93/9)

 Hisham Alabed