Allah yolunda harcamayanlar ve ruhbanlık

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“…icat ettikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah’ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat etmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar…” Hadid.27

Ruhban sahtekârlığına Kur’an böyle dikkat çeker, bizi uyarır. Sık sık tasavvuf şeyhlerinin ve aile efradının şatafatlı lüks hayatı paylaşılıyor. Ruhbanlığın kalesi Hıristiyan Katolik Vatikan’a bakın, altın sırmalı kaftanı ile altın koltukta oturan Papa…

Kur’an’ın ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Bizimkilere gelince:
Hani Tasavvuf, bir lokma bir hırka idi…?

Nakşi daha fazlası; “terki dünya, terki ukba…”..? Eee! Hani?…

************************

Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar. 

Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!
O gün cehennem ateşinde bunların derileri kızdırılıp pul pul dökülür; bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır ve onlara denilir ki:
“İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığdığınız şeylerin azabını tadınız.”
Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler