Rahmet olması gereken yağmurun felakete dönüşmesi – Sait Çamlıca

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Doğrudur! Rahmet olması gereken yağmurun felakete dönüşmesinin sebebi günahlarımızdır. Ama hangi günahlarımız?

– Dere yatağına ev yapma ve yapılmasına izin verme günahımız.
– Devletin arazisine gece kondu yapma ve yapılmasına göz yumma günahımız.
– Allah’ın doğa ayetlerine karşı ihmalkâr davranma günahlarımız.
– Hak etmediğimiz makama talip olma ve emaneti ehline vermeme günahımız.
– Makamların ve paranın fani olduğunu unutma günahımız.
– Allah’ın hiç kimseye zulmetmeyeceğini unutma günahımız.
Sait Çamlıca, 28.07.2017

Bir cevap yazın