Allah’ı unutma ve önce sen kendini değiştir [Ra’d,11 – Enfâl,53 – Haşr, 19]

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Bir toplumu oluşturan fertler kendi iç dünyalarındakini değiştirinceye kadar, Allah onların oluşturduğu toplumu değiştirmez.

Ra’d suresi 11. ayetten

Bir toplum, kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirmez.

Enfâl suresi 53. ayetten

Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayınız!

Haşr suresi 19. ayetten

Bir cevap yazın