Ra’d Suresi 14. Ayet – gerçek dua yalnızca O’nadır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Mutlak hakikati gözeten gerçek bir dua, yalnızca O’na yönelik olmalıdır.(1) O’ndan başka yalvarıp yakardıkları varlıklar, hiçbir şekilde taleplerine karşılık veremezler. (Onların durumu), tıpkı ellerini suya doğru açıp da ağzına (suyun) ulaşmasını bekleyen kimse (gibidir); bu durumda o asla suya kavuşamayacaktır.(2) Küfre sapanların duası, sapmalarını (artırmaktan) başka hiçbir işe yaramaz. (Ra’d Suresi 14)

Dipnot: 1- Dua kulun Allah karşısındaki klas duruşudur. Âyetteki el-Hakk hem bâtılın zıddı olan hakikate hem de hakikatin kaynağı olan Allah’a delâlet eder (Krş: Zemahşerî). Biz bu ikisini de gören bir anlamı tercih ettik.
2- Allah’tan başkasına yalvarıp yakarmak, sudan su istemeye benzetiliyor. Bu muhteşem teşbih, Fâtiha 4’ün tefsiri mahiyetindedir.

 

Alıntı: M. İslamoğlu meali

Bir cevap yazın