İslam açısından insanın öncelikler sıralaması

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İslam açısından insanın öncelikler sıralaması:

  1. Hayat (canı korumak)
  2. Özgürlük (akıl korunması, düşünce, ifade ve din özgürlüğü)
  3. Adalet (güvenlik, hukukun üstünlüğü )

Din insan olmanın temel ortak paydasını insanlara kazandırır.

***********

İslam’ın “öz”ü:

“Rabbimiz Allah’tır deyip dosdoğru olanlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” Ahkaf suresi 13. ayet.

Prof. Dr. Hasan Onat, 11.03.2018 https://twitter.com/Hasanonat