Prof. Dr. İlhami Güler: “Gelir getirmede din sektörü…”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Düşünce, duygu ve davranıştan oluşan gerçek bir dindarlık yerine, alışkanlık, gelenek, âdet ve hafızadan (taklit) oluşan kör ve sağır bir bağnazlık/fanatizm yaşanmaktadır.

Gelir getirmede inşaat sektörü birinci sırada ise din sektörü ikinci sıradadır.

Dinlerin egemenlik çağlarında mistik tecrübenin, zühdün ve ahlaki arınmanın merkezi olan tarikat/tasavvuf ve cemaatlerin, bugün ekonomik anlamda dayanışma üreten iktisadi birer “holding”e dönüşmeleri, sekülerleşmenin bir göstergesidir.

Tecil edilmiş ve “daha hayırlı ve daha bâki” (87/17) olan “ahiret” (cennet) yerine,

şimdi ve burada (acil) cennet talebi

(örneğin, Caprice Gold House, Maldive Adası Ebu Eyyub el-Ensari House), sekülerleşmenin net göstergesidir:

“Hayır! Siz, acil olanı seviyor ve ahireti bırakıyorsunuz” (75/20-21).

Alıntı: Prof. Dr. İlhami Güler, Derin Ahlak-Teolojik-Siyasi Analizler, Ankara Okulu Yayınları, 2. Baskı, Sayfa 14.

Bir cevap yazın