“Peygamberden vekâlet alabilmek için bu yapay âleme ihtiyacı vardır.”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Şah Veliyyullah Dehlevî’nin “misal âlemine” çok önem verdiğini görmekteyiz. O, vahyi, meleklerle görüşüp-konuşmayı ve bunlara benzer hadiseyi misal âlemiyle izah etmeye çalışır. Aslında bunun gayet anlaşılabilir bir nedeni vardır. Çünkü o daha dünyaya gelmeden önce annesine rüyada “Eğer Muhammed’ten sonra bir peygamber gelecek olsaydı oğlun olurdu” denilmiştir.

Rüyada kendisinin peygamberin vekili olduğu, dini canlandırma görevi verildiği bildirilmiş, mehdi olduğu ima edilmiştir.

Peygamberin ruhu gelerek ona elbise giydirmiş, peygamberi temsil görevi vermiştir. Peygamberin kalemi verilmiştir. Rüyalarda bazı gizemli hallere vakıf olmuş, bazı ilhamlar almış, dolayısıyla Allah ile iletişim kurmuştur.

Peygamberle görüşebilmek için, ondan vekâlet alabilmek için bu yapay âleme ihtiyacı vardır. Eflatun’un idealar âleminden ibaret olan bu yapay âlemi ispat edebilmek için didinmiş durmuştur.

Alıntı: Saadettin Merdin

Kaynaklar

  • İsmail Bulut, Dehlevî Düşüncesinde Mistik Yapı ve Rüya Kavramı, Kelam Araştırmaları 9:2 (2011) s.77-92
  • Şah Veliyyullah Dehlevî, Huccetullahi’l-Bâliğa, Ter; Mehmet Erdoğan, İz Yay., İstanbul/1994. c.1 s.41.

Bir cevap yazın