Olimpos tanrılarının savaşı değil: Bağdat’ı tasarrufu altına almaya çalışan veliler…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Olimpos tanrılarının savaşı değil! – Bağdat’ı tasarrufu altına almaya çalışan veliler savaşı!

‘Halid-i Bağdadî, Hindistan’dan Nakşî tarikini Bağdat’a getirdiğinde, Bağdat, Abdülkadir Geylanî’nin ölümünden önce olduğu gibi, ölümünden sonra da tasarrufu altındaydı.
İlk başta Halid-i Bağdadî’nin manevi tasarrufu kabul görmedi. Şah-ı Nakşibend ile İmam Rabbanî’nin ruhaniyetleri Bağdat’a gelip, Abdülkadir Geylanî’nin ziyaretine giderek, rica etmişler. Demişler ki; Halid-i Bağdadî senin evladındır, kabul et. Abdülkadir Geylanî’de onların iltimasını kabul ederek Halid-i Bağdadî’yi kabul etmiş ve bundan sonra birden parlamış. Bu ruhani olayı bazı veliler müşahede etmiş, bazısı da rüya ile görmüş.’ (Said Nursi, Sikke, s.16)

Sanki Bağdat bölgesinde ilahların hâkimiyet savaşından bir kesit sunulmuş! Ruhaniyetler gelip-gidiyor, torpil yapıyorlar, büyük ilah küçüğünü oraya sokmuyor, araya başka ilahların devreye girmesiyle küçük ilah da oraya giriyor. En sonunda da küçük ilah’ın uluhiyyeti Bağdat’ı ele geçiriyor.  Yunan mitolojisindeki tanrıların mücadelesi gibi!

Alıntı: Saadettin Merdin