O gün keşke dememek için…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

O gün, “keşke” dememek için çok çalışmamız lazım. Ahirette bir insan neden “keşke” der? Cevabı bu ayetlerde:

1. “O diyecek ki: “Ah n’olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olaydım!”” (Fecr 89/24).

2. “Karnesi sol tarafından verilen kimseye gelince… Sonunda o da şöyle sızlanacak: “Eyvah! Keşke hiç karne almasaydım!” (Hakka 69/25).

3. “İnkar eden kişi şöyle diyecek: “Ah n’olaydım, keşke bir toprak olaydım!”” (Nebe 78/40).

4. “İşte o gün haddi aşmış olan kişi, (aldanmanın pişmanlığıyla) elini ısırarak diyecek ki: “Ah n’olaydım! Keşke Rasul ile birlikte bir yol tutmuş olaydım!” (Furkan 25/27).

5. “Vah n’olaydım! Keşke falanca kimseyi kendime yol gösterici bir dost tutmayaydım!” (Furkan 25/28).

(O, beni bu doğru bilgiden (Kur’ân’dan) uzaklaştırdı. Hem de bana kadar gelmişken. Bu Şeytan insanı böyle yüzüstü bırakır.” (Furkan, 29))

6. “Ateşte yüzlerinin ters çevrildiği o gün “Ah keşke Allah’a itaat etseydik, Rasul’e itaat etseydik!” diyecekler.” Ve derler ki: “Rabbimiz biz, efendilerimize, büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar.” (Ahzâb:66-67)

7. “Fakat Allah’tan size bir zafer ihsan edildiğinde, bu kez de o kimseler sanki sizinle kendi aralarında hiçbir sevgi problemi yokmuş gibi “Keşke onlarla birlikte olsaydım da o muhteşem başarıya konsaydım!” diyecek.” (Nisa 4/73).

8. “Kim Rahman’ın uyarı dolu mesajına kusurlu bir gözle bakarsa, ona bir tür şeytani musallat ederiz de, kendisi onun uydusu haline gelir; artık o onları doğru yoldan çıkarır; berikiler de zanneder ki, kendileri doğru yoldadırlar. En sonunda çıkıp huzurumuza geldiği zaman, der ki: “N’olaydı, keşke benimle senin aranda doğuyla batı kadar bir mesafe olaydı. Meğer yoldaş, ne kadar da berbatmış.” (Zuhruf 43/36-38)

9. “Ateşin başında dikilecekleri zaman onları bir görmelisin. Derler ki: “Ah, keşke hayata bir daha döndürülsek! (O zaman) Rabbimizin mesajlarını yalanlamaz, mü’minlerden olurduk.”(Enam 6/27).

Alıntı: Hisham Alabed