Neml suresi 80-81. ayetler – “Şu bir gerçek ki, sen ölülere işittiremezsin”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Şu bir gerçek ki, sen ölülere işittiremezsin. Dahası, bu daveti sırtını dönüp uzaklaşan sağırlara da işittiremezsin. (1) Yine, yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olanda sen değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin ki zaten onlar gönülden teslim olan kimselerdir. (2) [Neml suresi 80-81. Ayetler]

Dipnot:

1- Vahiy, kendine özgü bir kavramsal çerçeve içerisinde muhatabının hayat-ölüm tasavvurunu inşâ ediyor (Hayat tasavvuru için krş: “Allah yolunda öldürülenler için ölü’ demeyin” 2:154).

Yine Kur’an “sağır” ve “kör” (27:81) gibi noksanlık atıflarını, maddi anlamlarının dışında, insanın hakikate karşı duruşundan yola çıkarak yeniden tanımlıyor ve kendine has bir özürlü/sakat tasavvuru inşâ ediyor.
2- Zımnen: Küfür ön yargı, iman ön bilgidir.