Kur’an’da “De ki” ile başlayan yüzlerce ayet ve Müslümanlar

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Amacı Nebimizin sahih sözlerine uymak olanlar, öncelikle Kur’an’da “De ki” ile başlayan yüzlerce ayeti incelemelidir.

Ondan sonra kulaktan kulağa aktarılan zanni rivayetleri daha sağlıklı değerlendirebilirler.

Öyle ki Kur’an, bize Nebimizin sadece geçmişteki hadislerini değil, gelecekte -mahşerde- söyleyeceği sözleri bile aktarmaktadır.

Bugün, tamamen zan ifade eden rivayetleri Allah’ın kitabından daha çok savunanlar hatta bu zanni rivayetleri temize çıkarmak adına Kuran’a akla hayale gelmeyecek olumsuz nitelemeler yakıştıranlar, keşke Nebimizin Kur’an’da geçen uyarı niteliğindeki bu şikayetini görmüş olsalardı:

“O gün Rasul diyecek ki, “Ey Rabbim, benim kavmim bu Kur’an’ı kendilerinden uzak tuttular.””Furkan 25/30.

Rabbimiz o kadar merhametli ki, hesap günü sınavdan nereden kalacağımızı bize söylemiş.

Neyse ki herkes kendi hesabını kendi verecek.

Dileyen bu uyarıyı dikkate alır, dileyen almaz.

Süeda Yılmaz, 23.07.2017