Nebiler Allah’ın mesajını bizlere iletmek için ne sıkıntılar yaşadı biliyor musunuz

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Nebiler, Allah’ın mesajını bizlere iletmek için ne sıkıntılar yaşadı biliyor musunuz? Musa a.s kralın sarayında yaşayan bir insandı, malı mülkü her şeyi elinin altında başka ne isteyebilir?

“Firavun, şöyle dedi: “Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin.”” Şu’arâ 18

Bütün imkânları var olmasına rağmen Allah’ın rızasını kazanmak için tüm o imkânları terk edip, tüm zorluklara ve risklere karşı Allah’ın mesajını insanlara iletmek için çalıştı. İşte Nebi olmak böyle bir şeydir.

“Musa, şöyle dedi: “Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in neticesi)dir.”” Şu’arâ 22

Zamanında tüm Nebiler İslam’ı tebliğ için böylesine dertlenmişlerse, bizim de bugün derdimiz bu Nebilerin yolunu takip etmek olmalı. Zorluklar, sıkıntılar tabi ki olacak, zaten olması da gerekir. Kolay olsa herkes yapar zaten.

Her şeyden önce, o nebilerin bizlere ilettikleri mesajı, nasıl görmezlikten gelebiliriz? Ne için?

Hisham Alabed