Bugün Müslümanları gören insanların akıllarına ne geliyor?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Mekke fethedilmeden önce Kâbe’nin anahtarını elinde bulunduran, temizlik ve bakımını yapan kişi Osman B. Talha adında bir gayrimüslimdi. Mekke fethedildikten sonra İslam Peygamberi, Kâbe’nin anahtarını yine (gayrimüslim olduğuna aldırış etmeden) Osman B. Talha’ya verdi.

Bu hadise ile İslam Peygamberi;

1- Fetih sonrası Mekke’de Müslümanların hâkim değil, hakem olduğunu göstermiştir.

2- Onca Müslüman dururken Kâbe’nin anahtarını, inanç, ırk, dil, kabile bakmaksızın ehil olan bir gayrimüslime vererek, partizanlığı reddetmiştir. Ehliyet, Liyakat!

Mesele Bu olay, şu anda idrak etmeye çalıştığımız Ramazan ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Şöyle herkes kendi içine bir dönsün ve şu soruyu sorsun:

Biz Müslümanlar bu ölçünün neresindeyiz? İslam bu ise biz kimiz?

Dipnot: İslam Peygamberinin bu hassasiyetini gören Osman B. Talha daha sonradan Müslüman olmuştur. Bugün Müslümanları gören insanların akıllarına ne geliyor? Adalet mi, zulüm mü?

Alıntı: Abdulkadir Karaduman