Mezhep, cemaat, tarikat vb. yapılar adı ne olursa olsun beşeri oluşumlardır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Mezhep, cemaat, tarikat vb. yapılar adı ne olursa olsun beşeri oluşumlardır; hiçbirisi İslam ile özdeşleştirilemez; İslam’ı temsil edemez.

Mezhep, cemaat, tarikat vb. yapıların temel sorunu yasal zeminden yoksun ve kayıt dışı oluşlarıdır. Yasal zemin yoksa, tartışmalar anlamsızdır.

Mezhep, cemaat, tarikat vb. yapıların meşruiyeti şeffaflıklarına bağlıdır; kapalı örgütlü yapıların meşruiyeti her zaman sorgulanır…

Türkiye’nin geleceği açısından mezhep, cemaat, tarikat vb oluşumların doğru bilgi samimiyet ve serinkanlılıkla tartışılması bir zorunluluktur.

Prof. Dr. Hasan Onat, 05.09.2017https://twitter.com/Hasanonat

Bir cevap yazın