“Mekkelilerin Kuran’ın karşısına çıkarabileceği kitabı yoktu”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

İster inanın ister inanmayın, bugünkü Mekke Allah Resulü’nün döneminden daha karanlık bir cehalet ve şirk içinde kıvranıyor.
Allah Resulü döneminde Mekke müşriklerinin yazılı bir kutsalları yoktu. Atalarından kendilerine geleneksel olarak dilden dile intikal eden ilahların ve evliyanın şirk dini hâkimdi. Bundan dolayı Kur’an onlara şöyle seslenir:

“Yoksa size ait bir kitap var da,( bu batıl ve şirk inançları) ondan mı ders ediniyorsunuz. Onda, beğendiğiniz herşey sizin için mutlaka vardır (diye mi yazılı)? (Kalem- 37, 38)

Yani Mekke müşriklerinin bağlı oldukları, içinden ders yaptıkları ve Kuran’ın karşısına delil olarak çıkarabilecekleri kutsal bir kitapları yoktu.

Fakat Allah Resulü’nden iki yüz üç yüz sene sonra Şia ve Ehli Sünnet muhaddis ve müctehidleri Kuran’a karşı yüzlerce kutsal kitap meydana getirdiler. Artık Şia ve Ehli Sünnet âlimlerinin bu uydurma kutsallarını aşarak Kuran’a ulaşmaları mümkün değildir.

Ali Aydın