Mehmet Görmez: “Mezhep mensubiyetini, İslam aidiyetinin üstünde görmek…”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Geleneksel ulema tarafından modernist bulundu!” Yani, Mehmet Görmez yenilikçi görülüyordu.
Ne demekti yenilikçilik? Sorunun yanıtı Mehmet Görmez’in bir yurt dışı gezisinde saklıydı.
Tarih: 27 Aralık 2015. Mehmet Görmez, Tahran’da yapılacak İslam mezheplerini yakınlaştırmayı amaçlayan 29’uncu Vahdet Konferansı’na katılmak için İran’a gitti.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü. Şii din adamlarıyla saf tutarak namaz kıldı. Ve konferansta dedi ki:

“Mezhepler, İslam dininin anlaşılmasındaki farklı fikir ve kanaatleri temsil eden, zamanla oluşmuş beşeri mekteplerdir. Hepsinin amacı Allah’a varan istikameti belirlemektir. Her biri ana yola varan bir tali yol mesabesindedir, ancak varacakları yer aynıdır. Mezhebi dinle aynileştirmek ya da mezhep mensubiyetini, İslam aidiyetinin üstünde görmek asla kabul edilemez. Mezhebe dayalı ayrıştırma, ötekileştirme ve çatışma taassubun ve cehaletin yansımasıdır. Mezheplerin dinin önüne geçtiği hallerde en çok zarar gören dinin bizzat kendisi olmuştur… Burada altını çizerek tekrar vurgulamak istiyorum: Şiiler ve Sünniler tek bir ümmettir… Hiç kimse bir başkasını, İslam’ı kendisinin anladığı gibi algılayıp yaşamadığından ötürü tekfir edemez…”

Alıntı: http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/soner-yalcin/yaniti-buldum-1959397/

Bir cevap yazın