Mehdi gelecek mi? – Ali Aktaş

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Sahte mehdi aldatmacaları mehdinin gerçeğinin gelmeyeceğine inandığımız gün bitecek.

Mehdi gelmeyecek. Gerçeği olmayanın sahtesi de olmaz.

İnsan için ancak çalıştığının (amelinin) karşılığı vardır. Ve en sonunda Rabbimize gideceğiz. O amellerimizi tartacak. Fazl-u kereminden de ihsan etmesini umarız. Bize düşen dünyada amellerimizi salihane yapmaktır.

Ahirette sizi hiç kimse kurtaramaz. Sadece amelleriniz ve Hz. Allah olacak. Hesap görücü olarak Allah yeter.

Mehdi rivayetleri Buhari ve Müslim’in Sahih’lerinde olmadığı gibi tarih boyunca bu rivayetler hem rivayet zinciri ve hem de esas/içerik yönünden ciddi eleştirilere uğramıştır.

İlk olarak Şia’da ortaya çıkan Mehdi inancının ve rivayetlerinin sahih olmadığı ifade edilegelmiştir.

Güvenilirlik açısından 1. ve 2. tabakadaki 7 hadis kitabından ilk 4’ünde Mehdi rivayeti yoktur. Diğer 3’ünde ise tekrarlar hariç 19 tanedir. Hepsi de hem sened hem de metin tenkidine uğramıştır. Mehdi rivayetleri Hıristiyanlık ve Yahudilikten evvela Şia çevrelerine bulaşmıştır.

Mehdi düşüncesi Hz. Ali’nin şahadeti ile ortaya çıkmış ve Hz. Hüseyin’in şahadeti ile de yaygınlaşmıştır. Kaynağı Şia’dır. Hicri 1. Asrın ortalarından başlayıp 3. asra kadar yoğunluğunu devam ettirmiştir. Siyasi süreç içerisinde birbirine tezat pek çok Mehdi rivayeti üretilmiştir.

Kuramer – “Beklenen Kurtarıcı İnancı Sempozyumu” Kitap haline de getirilmiş olup ciddi bir eser olarak alınıp okunabilir.

Mehdi konusunda rivayetler tevatür değil, Mehdi konusundaki görüşler asla icmaya ulaşmış değil, Mehdi’nin geleceği düşüncesi bir itikat konusu değildir.

İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve ahirette bizi kurtaracak olan tek şey ancak amellerimiz ve Allah’ın affıdır.

Ali Aktaş