Mahsurluk yaşadığımızda tehvidi duruşumuzda neler oluyor?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Tevhid konusunda Kur’an’da haberleri verilen muhteşem örnekler:

Muhammed aleyhisselam mağarada yakalanmak üzereyken:
“Muhakkak ki; Allah, bizimle beraber.” (Tevbe 9/40).

Yunus aleyhisselam balinanın karnında mahsur iken:

“Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” (Enbiya 21/87).

Yusuf aleyhisselam hapisteyken:

“Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilâhlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hâkimiyet sahibi olan tek Allah mı?” (Yusuf 12/39).

Peki ya bizler bir mahsurluk yaşadığımızda Allah’a tevhidimizi ne şekilde gösteriyoruz?

Hisham Alabed