Mahşerde hiç kimseyi faturayı başkasına kesip sorumluluktan kurtulamayacaktır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kâfirler: Rabbimiz Cin ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de aşağılananlardan olsun diye onları ayaklarımızın altına alalım derler.

Fussılet 41/29’da verilen bilgiye göre mahşerde ateş azabındaki insanlar kendilerini saptıranları ayaklarının altına almak isteyeceklerdir.

Ahzâb 33/67: “Ey Rabbimiz! Biz efendilerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yolda saptırdılar, diyeceklerdir.”

Ahzâb 33/68: “Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden kov.”

Demek ki hiç kimse dünyada kendisini saptırmış olanlardan mahşerde memnuniyet duymayacaktır.

Sâffât 37/33 ve Zuhruf 43/39’da verilen bilgilere göre saptıranlar da sapanlar da azapta ortak olacaktır.

Mahşerdeki sorgulama ve yargılamada hiç kimseyi faturayı başkasına kesip sorumluluktan kurtulamayacaktır.

Öyleyse dünyadayken güvendiğimiz dağlara mahşerde karlar yağmaması için rehberimizi ve önderimizi doğru belirlemeliyiz.
Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 22.02.2017 –  https://twitter.com/okuyanmehmet

Bir cevap yazın