Kur’an kaynaklı bir kültür oluşturmayan Müslümanlar, yabancı kültürlerin istilasını durduramamış

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kur’an kaynaklı bir kültür oluşturmayan Müslümanlar, yabancı kültürlerin istilasını durduramamış, bu istila ile beraber bidat ve hurafelerden müteşekkil bir kültür ortaya çıkmıştır.

Kur’an’dan uzak kalan nesiller, bu kültüre din olarak sarılmış ve sarılıyorlar.

Kur’an sadece okunmuş, içinde ne anlam olduğuna bakılmamış, böylece Müslüman’ın hayatından koparılmıştır.

Hayattan uzaklaştırılan Kur’an’ın yerini, yabancı kültürler doldurmuştur.

Nesiller boyu sürüp giden bu durum, kültürün dinleşmesine sebep olmuştur.

Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı