Kuran’ın öğretilerinden uzaklaştıkça acılarımız artar.

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. O’ndan başka asla bir sığınak da bulamazsın.” (Kehf 18/27)

Bu ayetten 3 şey anlıyoruz:
1. Dini konularda okumanız gereken tek kitap Rabbimizin kitabıdır, yani Kuran’dır.
2. Bu kitabın yerini hiç bir kitap alamaz ve o kitabın kelimelerini kıyamete kadar hiç kimse değiştiremeyecek.
3. Dinin tek sahibi Allah’tır, sen Allah’a yöneldiğin vakit hidayet bulacaksın.

“Gözünüzü açıp kendinize gelin! katıksız olan din yalnızca Allah’ındır.” Zümer (39/3)

Elimizde Kur’an gibi çok değerli bir hazine var, bu durumda neden dilenmeye ihtiyacımız olsun ki?! Kur’an’ın değerini ne zaman anlayacağız?! Kur’an’dan söz edildiğinde, aklımıza tek bir şey gelmelidir: Hayat Kitabı.

“Ey inanıp güvenenler (müminler)! Size hayat verecek şeye çağırdığı zaman, Allah’ın ve Elçisi’nin çağrısına uyun.” (Enfal 8/24)

**

“Sana bu Kur’an’ı, mutsuz olasın diye indirmedik”. (Ta Ha 20/2)

Bugünün müslümanları ise feci halde mutsuzlar. Kuran’ın öğretilerinden uzaklaştıkça acılarımız artar.

Gideceksen Allah’a git, başka bir yere gitsen de hemen dön:

“İbrahim dedi: “Ben Rabbime gidiyorum; o bana doğruyu gösterecektir”” (Saffat 37/99)

Hisham Alabed