Kuranda tam 84 ayet düşünmek konusuna ayrılmıştır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kuranda tam 84 ayet düşünmek konusuna ayrılmıştır.
‘’ ….. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ( büyük ) ibretler vardır. ‘’ ( 13/3, 16/11, 69, 30/21, 39/42, 45/13 – 6 defa )
‘’……. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor. ‘’ ( 2/221, 242, 266, 3/118 – 4 defa )
‘’ …… Fakat düşünüp de öğüt alan var mı ? ‘’ ( 54/17, 22, 32, 40 – 4 defa )
….. Ne kadar az düşünüyorsunuz ! ‘’ ( 40/58, 69/42 – 3 defa )
‘’ ….. Siz hiç düşünmüyor musunuz? ‘’ ( 3/65, 7/170, 37/155 – 3 defa )
‘’……. Düşünmüyorsunuz ‘’ ( 6/32, 50, 11/30 – 3 defa )
‘’ ….. Düşünün ki…. ‘’ ( 7/69, 74, 86 – 3 defa )
‘’ ….. Siz hiç öğüt alıp düşünmez misiniz ? ‘’ ( 10/3, 16, 32/4 – 3 defa )
‘’ ….. Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti. ‘’ ( 6/151, 152 – 2 defa )
” İnkar edenler, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.” ( 2/171 )
” İşte düşünesiz diye Allah size ayetleri böylece açıklıyor.” ( 2/219 )
‘’…… Allah’ın size verdiği nimetini, öğüt vermek için size verdiği kitabı ve hikmeti düşünün. ‘’ ( 2/231 )
‘’…… Bunları ancak akıl sahipleri düşünür. ‘’ ( 3/7 )
‘’ Onlar ( inananlar ) ayakta iken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah’ı zikrederler ve göklerle yerin yaratılışları hakkında düşünürler …….’’ ( 3/191 )
‘’ Kur’an’ı düşünmüyorlar mı ?…… ( 4/82 )
‘’ Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların düşünemeyen bir toplum olmalarındandır. ‘’ ( 5/58 )
‘’ ….. Gerekir ki, düşünürler. ‘’ ( 7/176 )
‘’ Onlar ……. düşünmüyorlar mı ? ( 7/184 )
‘’ ……Düşünmüyorlar mı ?…… ‘’ ( 7/185 )
‘’ ……İşte biz düşünen bir kavim için ayetleri böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz. ‘’ ( 10/24 )
‘’ Hiç yaratan, yaratmayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz ? ‘’ ( 16/17 )
‘’ Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da, kendilerine indirileni  insanlara açıklaman için bu Kur’an’ı indirdik. Umulur ki, onlar düşünüp anlarlar. ‘’ ( 16/44 )
‘’ Allah ….. Düşünüp de tutsınız diye size öğüt verir. ‘’ ( 16/90 )
‘’ And olsun ki, biz, düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur’an’da türlü şekillere çevirip anlattık…….’’ ( 17/41 )
‘’ O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarttığımızı düşünmüyor mu ? ‘’ ( 19/67 )
‘’ Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki, düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun…… ‘’ ( 22/46 )
‘’ Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı ?……. ‘’ ( 23/68 )
‘’ Sen, o halde hiç düşünmüyor musunuz ? de ! ‘’ ( 23/85 )
‘’ …… Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik. ‘’ ( 24/1 )
‘’ ……. Bu, sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız. ‘’ ( 24/27 )
‘’ …… Düşünüp ibret alsınlar diye…….’’ ( 28/43 )
‘’ …… Belki düşünüp öğüt alırlar. ‘’ ( 28/46 )
‘’ Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye vahyi onlara ardarda ulaştırdık. ‘’ ( 28/51 )
‘’ ……. Düşünmediler mi ?…. ‘’ ( 30/8 )
‘’ …… O zaman düşünmüyor muydunuz ? ‘’ ( 36/62 )
‘’ Bu Kur’an, ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı başında olanlar öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. ‘’ ( 38/29 )
‘’ Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede ? ‘’ ( 44/13 )
‘’ ……Ey insanlar ! Hala düşünmüyor musunuz ? ( 45/23 )
‘’ Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı ? ….. ‘’ ( 47/24 )
‘’ …… Umulur ki, iyice düşünürsünüz ! ‘’ ( 51/49 )
’ …… Hala düşünüp öğüt alan yok mu ? ‘’ ( 54/51 )
‘’ ……Düşünüp ibret almanız gerekmez mi ? ‘’ ( 56/62 )
‘’ …… Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açık açık indirdik. ‘’ ( 57/17 )
’ …… Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz. ‘’ ( 59/21 )

ALINTI

Bir cevap yazın