Kur’an’da nesh edilmiş, modası geçmiş hiçbir ayet yoktur

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

“Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen (Allah)’tan indirilmiştir.” (Fussılet 41/42)

Bu ayet Hicr 15/9’da verilen bilgi ile aynı mesajı içermekte ve vahyin korunmuşluğunu ve iptal edilemezliğini ortaya koymaktadır.

Sebe’ 34/5: “Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışırcasına uğraşanlar için en kötüsünden elem verici bir azap vardır.”

Elbette mutlak inkârcılar manasında buradaki muhataplar Mekkeli müşrikler ve onlar gibi olanlardır.

Fussilet 41/42’de belirtildiği gibi, önünden ve arkasından, açık ve gizli hiçbir şey Kur’an’ı iptal edemeyecektir.

Bunu inkârcılar yapamayacaktır; ancak Müslümanların yapması manasına gelebilecek “nesih” gibi kabullerden de kaçınmak gerekir.

Unutulmamalıdır ki Kur’an’da nesh edilmiş, modası geçmiş hiçbir ayet yoktur, vesselâm. 

Kur’an’ın her ayeti ya doğrudan veya dolaylı olarak, ya hüküm olarak veya mesaj/ders olarak herkesi ilgilendirmektedir.

Vahyin iptal edilemeyeceğini bilen, buna kalbinden inanan ve vahiy ile hayatını aydınlatmaya çalışan yiğitlere selam olsun.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 28.02.2017 –  https://twitter.com/okuyanmehmet