Kur’an gibi bir değere sahip olan ümmete 21. asırda orta çağ karanlığını yaşatıyorlar

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Rahman ve Rahim olan Allah Kur’an’ı Mübin’de ne buyuruyor: “Âyetlerimi az bir karşılık ile satmayın” (Bakara, 41)
“Allah’ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyip onu az bir değer ile değişenler yok mu, İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları, ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ve ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır” (Bakara, 174)
Yani şarlatan din tüccarı kalkmış,

“Allah Resulü’nün kılını yıkamış su satıyor, Allah Resulü’nün uydurma ayakkabısını pazarlıyor, kabir azabına dayanıklı kefen satıyor, Kur’an ilmine ve hikmetine aykırı saçma sapan “dua ve salavat kitaplarını” hiç bir denetime takılmadan dağıtıyor.
Kur’an tarafından koruma altına alınmış olmasına rağmen ahmakça uydurulmuş rivayetlerle Allah Resulü’nün şahsiyetine hakaretler ediyor. Allah’ı, O’nun Elçisini, Dini, imanı, kitabı ve bütün mukaddes değerleri istismar ederek milleti aldatıyor. Kur’an gibi bir değere sahip olan ümmete yirmi birinci asırda orta çağ karanlığını ve cehaletini satarak yobaz ve gerici bir neslin ortaya çıkması için çalıyor.
Hurafe ve ahmakça hikâyeler anlatarak ümmetin aklı ile alay ediyor. Yani bu orta çağ karanlığından gelmiş olan kapkara cahile dur demek için daha ne bekleniyor.  Bu milleti aldatmak ve saptırmak için daha ne yapsın?
Ben bu hurafecilere karşı kanuni veya kaba kuvvet kullanılsın demiyorum. Sizin diyanetinizin, İlahiyatçılarınızın bu yalancılara karşı söyleyecek bir sözleri, ortaya koyacak bir bilgileri mevcut değil mi ?
Allah Resulü ve temsil ettiği vahiy bizim anamızdan, çoluk çocuğumuzdan daha değerli değil mi? Allah Resulü Muhammed ( Aleyhisselam) sizin tahtınızdan, makam ve mertebenizden, dünya saltanatınızdan daha şerefli bir değer taşımıyor mu? İzzet ve şeref tümüyle Allah ve Resulü’nün yanında bulunmuyor mu? Allah’ın ve Resulü’nün rızası sahip olduğunuz refah ve geçici dünya hayatından daha üstün değil mi?

Ali Aydın, 20.08.2017https://www.facebook.com/profile.php?id=100010898552922

Bir cevap yazın