Kuran’a Göre İsa Peygamberin Vefatı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar Hz. İsa’nın Tanrı olduğuna, Yahudilerin şikâyeti ile Roma askerleri tarafından çarmıha gerilip öldürüldüğüne ve tekrar dirilip havarileri ile görüştüğüne, ardından göğe yükseldiğine inanırlar. Çoğu Hıristiyan onun kıyamet günü dünyaya geri geleceğine inanır.
Ancak Kuran yukarıda anlatılanların hepsini yalanlar. Hz. İsa Kuran’a göre tevhit inancını tebliğ eden, Allah tarafından İsrailoğulları’na gönderilmiş, Tevrat’ı doğrulayıcı ve Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyen (Saff,6) peygamberdir. Kuran Hristiyanların inandığının aksine, İsa peygamberin çarmıhta öldürülmediğini, Allah tarafından vefat ettirildiğini bildirir:

“Onlara, senin bana emrettiğin şu sözden başka bir şey söylemedim: ‘Benim Rabbim ve sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.’ İçlerinde olduğum sürece üzerlerine tanıktım. Sen beni vefat ettirince üzerlerine yalnız sen gözetleyici oldun. Ve sen zaten her şey üzerinde bir Şehîdsin, bir tanıksın.” (Maide,117)

Allah şunu da demişti: “Ey İsa, senin canını alacağım, seni kendime yükselteceğim; seni, inkâr edenlerden uzaklaştırıp arındıracağım. Ve sana uyanları, inkâr edenlerin, kıyamete kadar üstünde tutacağım. Sonra bana olacak dönüşünüz; tartışıp durduğunuz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim.” (Ali İmran,55)

“Biz, Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demeleri yüzünden. Oysaki onu öldürmediler, onu asmadılar da; sadece o onlara benzer gösterildi. Onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların, ona ilişkin bir bilgileri yoktur; sadece sanıya uymaktalar. Onu kesinlikle öldürmediler. (Nisa,157)
Kuran, Hz. İsa’nın çarmıhta öldürülmediğini, aksine onun Allah tarafından vefat ettirildiğini bildirir. Kuran’da Hz. İsa’nın vefat ettiği “teveffa”( توفىَ) kelimesi ile açıkça vurgulanmıştır. Ayrıca Kuran’ın hiçbir yerinde Hz. İsa’nın mesih ya da mehdi gibi bir unvan ile dünyaya geri geleceğinden bahsedilmez.

Alıntı: http://www.dinlertarihi.info/2017/08/kurana-gore-isa-peygamberin-vefati.html

Bir cevap yazın