Kur’an’a Abdestsiz Dokunulur mu? – Hisham Alabed

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Müslüman âlimlerin çoğu abdestsiz Kuran’a dokunulamayacağı ve taşınamayacağı görüşündedir. Onların bu konudaki tek delili Vakıa suresinin 79. ayetidir. Diğer yandan Davut ez-zahiri ve El hâkim caiz olduğunu ifade ederler. Yani bu konuda iki farklı görüş vardır.

Delil gösterilen ayetin mushafa dokunmakla bir ilgisi yoktur. Çünkü bu ayet bugün elimizde bulunan mushaftan bahsetmez, içinde Kur’an’ın bulunduğu kitaptan söz eder, bu da korunmuş kitaptır.

Bu kitaba ancak Allah’ın mesajlarını nebilere getiren melekler dokunabilirler.

Ayette geçen “mutahharun” kelimesi sadece meleklere has bir durumu ifade eder.

İlgili ayet bir emir ifade etmez. Bu cümle insanların gözleri ile görmeleri mümkün olmayan gizli bir kitaptan (Levh-i Mahfuz)’dan haber veriyor.

“Aslında bunların yalan dedikleri yüce Kur’ân’dır. O, Levh-i mahfuzdadır.” (Buruc, 21-22)

Eğer Abese suresinin şu ayetlerine de bakacak olursak verdiğimiz manayı desteklediğini görürüz. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Yok, yok… Bunlar hatırlatılacak şeylerdir. Kim ne yapmışsa onu hatırlayacaktır. Bunlar, değerli sayfalara. Yüksek nitelikli ve temiz sayfalara. Yazıcıların elleriyle kaydedilir. İyi ve değerli yazıcıların…” (Abese, 11-16)

Vakıa suresinin 79. Ayetinde bahsedilen şey ancak meleklerin bu kitaba ulaşabilecekleridir. Buradaki melekler saklı kitaptaki vahiyleri Allah’ın nebisine indirenlerdir. Bu Kuran’ın şeytanlar tarafından indirildiğini iddia eden müşriklere cevap olarak söylenmiştir.

“Kur’ân’ı şeytanlar indirmedi.Bu onların yapabileceği bir iş değildir; buna güçleri de yetmez.” (Şuara, 210-211).

Vakıa suresindeki ayette yasaklama yoktur, ilgili ayette geçen “La” edatı olumsuzluk belirtmek içindir.

Yine bu ayette geçen “mutahharun” ifadesi insanlar için kullanılmaz, çünkü bu vasfın sahibi daima kesintisiz bir şekilde temizdir, bunlar da meleklerdir..

 İnsanlar için böyle bir durum geçerli değildir. Bu nedenle Kur’an beşerin temiz olmasından “mutatahhirin” kelimesi ile bahseder, “mutahharun” değil.

Bu ayetin yanlış anlaşılması insanlar için zorluk oluşturduğu gibi pek çok Müslümanın Kuran’dan iyice uzaklaşmasına neden olmuştur. 

Müslümanlar mushafın yapraklarını takdis etmekle meşgul oldular, onun emir ve yasaklarını umursamadılar. Netice olarak bugün cehalet karanlıkları içinde yaşamaktadırlar.

Sonuç olarak Kur’an’a abdestsiz dokunabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Ancak düşünerek, samimiyetle ve uygulama maksadı ile okumalıyız.

Hisham Alabed, 25.08.2017

Bir cevap yazın