Toprak ve Sudan Yaratılma [Kur’an ve İnsan]

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İNSANI çamurdan oluşan bir özden yarattık.” (Müminun suresi 12)

O, yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaradılışına çamurdan başlamıştır.” (Secde suresi 7)

 Sizi topraktan yaratması Onun delillerindendir.” (Rum suresi 20)

Kuran, insan yaratılırken kullanılan hammaddelerin toprak ve su olduğunu ortaya koymaktadır. Kuran, bazen bu hammaddeleri ayrı ayrı vurgulamakta, bazen de insanın çamurdan yaratıldığını söyleyip, toprak ve suyun bileşiminden yaratıldığını açıklamaktadır.

İnsanın topraktan yaratılması üzerine çok spekülasyon yapılmıştır. Biyoloji ve kimya gibi bilimlerin gelişmesiyle hem toprağın hem de insan vücudunun incelemesinin daha detaylı yapılması mümkün hale gelmiştir.

Bu incelemeler sonucunda insan vücudunun içerdiği maddeler ile toprağın içerdiği maddelerin tamamen aynı olduğu anlaşılmıştır. Bu maddeler; alüminyum, demir, kalsiyum, oksijen, silikon, sodyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, klor, iyot, manganez, kurşun, fosfor, bakır, gümüş, karbon, çinko, kükürt ve azottur.

Amerika’daki bir kimya bürosunun yaptığı analize göre insan vücudunun % 65’i oksijen, % 18’i karbon, % 10’u hidrojen, % 3’ü azot, % 1.5’i kalsiyum, % 1’i fosfor, geri kalanı da diğer elementlerdir.

Allah’ın muhteşem sanatı sayesinde tüm bu cansız ve şuursuz atomlar belli bir şekilde birleşerek insanı meydana getirmektedir.

İşin daha da ilginç tarafı söz konusu maddelerin hammadde olarak son derece düşük bir değere sahip olmasıdır. Oranları verilen temel maddelerin New York Borsası’ndaki yaklaşık değeri 5 dolar civarındadır.

Bazen kendimizi bir şey sanarak hem Allah’a hem de etrafımıza karşı kibirleniriz.

Oysa “ben” dediğimiz şeyin bedensel boyutunu meydana getiren elementlerin maddi değeri 5 doları geçmemektedir.

Allah maddi anlamda değersiz olan malzemelerden insan mucizesini var etmektedir. Bu mucizenin hikmeti malzemede değil malzemeyi yaratan ve en güzel surette şekillendiren Allah’tadır.

Emre Dorman, 22.06.2017