Kur’an ve İnsan Hakları… [Murat Topaloğlu]

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

KURAN VE İNSAN HAKLARI

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır.

Kur’an-ı Kerim, onurlu bir varlık olan insana saygı duyulmasına ve onun diğer insanlarla iyi bir ilişki kurmasına vurgu yapar. İnsan haklarının korunması konusuna büyük önem verir.

İslam dininin tek kaynağı olan Kur’an-ı Kerim;

-Kişilerin sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere istediği inanca sahip olabileceklerini ve dinde zorlama olmadığını belirtir (Bakara 256),

-Yaşam hakkının dokunulmazlığını vurgular ve haksız yere insan öldürmeyi yasaklar (Bakara 178, Maide 32, En’am 151, İsra 33),

-İnsanın kendi canına kıymasını da yasaklar (Nisa 29),

-Mülkiyet hakkına büyük önem verir ve hırsızlığı ağır şekilde cezalandırır (Maide 38),

-İnsanların birbirlerinin mallarını haksız yere yemelerini yasaklar (Bakara 188),

-İnsanın manevî kişiliğinin, şerefinin ve saygınlığının korunması için zinayı yasaklar (İsra 32),

-Zina iftirası atıp insan onurunu zedelemeye çalışanları da cezalandırır (Nur 4),

-İnsanlar arasına düşmanlık ve nefret yerleştiren alışkanlıkları yasaklar (Maide 91),

-Özel hayatın gizliliğinin korunmasına vurgu yapar (Nur 27),

-Bir topluluğun başka bir toplulukla alay etmesini ve insanların birbirlerine lakap takmalarını yasaklar (Hucurat 11),

-Başka insanların ayıbını aramayı, gıybet etmeyi ve arkadan çekiştirmeyi açıkça yasaklar (Hucurat 12).

Alıntı: Murat Topaloğlu

Daha fazlası için: http://www.dinlertarihi.info/kuran-ve-insan-haklari/

Bir cevap yazın