Kuran ve inanç hürriyeti

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Allah’ın dinini ayakta tutan en önemli ilke, zorbalıktan kaçınmak, yani insanlara inanç hürriyeti vermektir.

“De ki; Hakikat Rabbinizden açıkça geldi. Artık tercih eden iman eder, tercih eden inkar eder…” Kehf 18/29

Yüce Allah, kuvvet zoruyla edilen imanı asla kabul etmiyor.

“Dinde asla zorlama olmaz. Doğru ile yanlış kesin olarak ayrılmıştır. Kim haddi aşanları reddeder ve Allah’a iman ederse, asla kopmayacak bir kulba yapışmış olur.” Bakara 2/256

Allah tercih etseydi, dünyadaki tüm insanları mümin yapardı.
Ancak seçim yapma özgürlüğü, kıyamet gününde mükâfat veya ceza olabilmesinin temel şartıdır.
Hiç kimsenin ama hiç kimsenin din hususunda başkasına baskı yapma hakkı yoktur.

“Eğer Rabbin tercih etseydi, yeryüzündeki herkes topluca iman ederdi. O halde (Ey Muhammed) insanları iman etmeye sen mi zorlayacaksın?” Yunus 10/99

Bu ayetler, Allah’ın gerçek dinidir. Şeytanların yazdıkları din ise bu ayetleri kabul etmeyip, başkalarını din hususunda zorlama üzerine kuruludur.

 Hisham Alabed