Kaside-i Celcelutiye’nin aslının vahiy olduğuna inanan said nursi…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kaside-i Celcelutiye’nin aslının vahiy olduğuna inanan Said Nursi acaba neden bu tarafı ilahiyeden gönderilmiş (!) kasideye bazı eksiltme ve ilaveler yapmıştır?

Örneğin Nurcuların vird olarak okudukları Celcelûtiyelerde 88. ve 100. mısralar arası toplam 13 mısra eksiktir?

Mademki vahiy ürünüdür, neden bu beyitler eksiktir? Ve yine neden Said Nursi, 28. beyti değiştirip yerine “Dünyadaki herkesin kalbini toptan Risale-i Nûr’a ısındır ve Şelmehet ile onu kabul ettir!” şeklinde bir ilave yapmaktadır?
Said Nursi, ya bu “bal tefsiri, karınca duası” gibi uyduruk şeyleri vahiy ürünü diyecek kadar cahildir!
Ya; üfürükçülerin uydurup, Hz. Ali’ye isnat ettiği bu ıvır-zıvır şeyleri kendi süfli amaçları doğrultusunda kullanacak kadar sahtekardır!
Ya da bu vahiy ürünü (!) kasideyi bozacak kadar vahye saygısızdır!

Saadettin Merdin, 07.09.2016 – Ayrıca: http://www.saadettinmerdin.com/genel/121-hz-alinin-kucagina-cebrailin-dusurdugu-kaside-i-celcelutiye-ve-said-nursiye-yapilan-isaretler.html

Bir cevap yazın