4 ayet 3 insan – Kasas, 79-82

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Bu dört ayet, üç tür insandan bahsediyor:
1. Kibirli çok zengin adam.
2. Dünya hayatını ebedi hayatta tercih edenler.
3. Gerçeği iyi bilen bir grup Müslüman.

“Sonra bütün haşmetiyle halkının karşısına çıktı. Dünyalık arzusu içinde olanlar dediler ki, “Ah keşke Karun’a verilenin bir benzeri bizde de olsa? O gerçekten büyük bir paya sahip!”” (Kasas 28/79)

“Kendilerine ilim verilenler de şöyle dediler: “Yazık size! Allah’ın, inanan ve iyi işler yapanlara vereceği karşılık daha iyidir. O da sabırlı olanlardan başkasına verilmez.” ” (Kasas 28/80)

“Nihayet onu, yeriyle yurduyla birlikte batırdık. Allah’tan başka ona yardımcı olacak bir ekip ortaya çıkmadı. Herhangi bir yardım da görmedi”. (Kasas 28/81)

“Düne kadar onun yerinde olmak isteyenler şöyle demeye başladılar: “Vay be! Demek ki Allah rızkı, kimi kullarının önüne seriyor, kimi kullarına da ölçülü olarak veriyormuş. Allah yüzümüze bakmasaydı bizi de batırırdı. Vay be! Demek ki, nankörler iflah olmazlarmış.” ” (Kasas 28/82)

Hisham Alabed