kâinattaki her şey Allah’ın Kahhâr ismine boyun eğmiştir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kahhâr ismi kâinatta tecelli etmeseydi, kâinatta nizam ve intizam olmaz, insanoğlu varlığını sürdüremezdi.

Uzaydaki büyük kütleli cisimler, cismin merkezindeki çekim gücü sayesinde meydana gelir. O merkez yoğunlaştıkça çekim gücü büyür, büyüdükçe yoğunlaşır. Uzaydaki büyük cisimlerin merkezinde kahır tecellisi vardır.

Fakat eğer bu tecelli sadece orada olsaydı, kâinatta milyarlarca galaksi ve trilyonlarca yıldız ve katrilyonlarca gezegen olmaz, hepsi tek bir merkezde toplanır, merkezin gücü de bu sayede sonsuz olurdu.

Fakat Allah’ın kahır tecellisi kâinatta tek bir merkezin oluşmasına mani olmakta ve küçüklü büyüklü katrilyonlarca merkez oluşması onun kahhâr ismi sayesinde mümkün olmaktadır.

Kahhâr ismi;

Demirde tecelli ettiği için demir taşı keser.

Çelikte tecelli ettiği için çelik demiri keser.

Elmasta tecelli ettiği için elmas çeliği keser.

Peki, elması ne keser?

Evet, Kahhâr olan Allah elmas’a da boyun eğdirmiştir. Elması, yine elmas keser.

Böylece kâinattaki en sert mineral de dâhil, her şey Allah’ın Kahhâr ismine boyun eğmiş olur.

Kahhâr olan Allah;

Sıcaklık üzerindeki kahrını su ile tecelli ettirir.

Su üzerindeki kahrını sıcaklık ile tecelli ettirir.

Dağlar yerin üzerine,

Karlar dağın üzerine,

Yağmurlar karın üzerine,

Rüzgârlar bulutun üzerine BOYUN EĞDİRİCİdir.

Kahhâr olan Allah;

Sineği kurbağayla,

Kurbağayı yılanla,

Yılanı kuşla,

Kuşu avcıyla,

Avcıyı da sinekten yüz bin kat küçük bir mikrop veya virüsle kahrına medar eder.

Alıntı: Mustafa İslâmoğlu, Kurana göre Esma-i Hüsna 2. cilt sf:1416