Kadir gecesini önemli yapan Kur’an’ın ilk kez indirilmeye başlandığı gece olmasıdır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

1.Kuşkusuz Biz Kur’an’ı kadir* gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?
3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.** [97 /Kadr Sûresi 1-2-3]

*“Kadr”, sözcük olarak değer, kıymet demektir. Kadir gecesi, Kur’an’ın inmeye başladığı ilk gecedir. Ve bu tarihi süreç içinde yalnızca bir kez yaşanmıştır. Kadir gecesi her yıl tekrarlanan bir süreç değildir.

** Kadir gecesini önemli yapan, gecenin bizatihi kendisi değil, Kur’an’ın o gecede indirilmiş olmasıdır. Yani geceyi önemli yapan şey, Kur’an’ın ilk kez indirilmeye başlandığı gece olmasıdır.

Bu gecenin, bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemekle vurgulanan şey, Kur’an’ın ne denli önemli bir olay olduğuna dikkat çekmektir.

Bin yıl sayısı, Kur’an’ın saygınlığının derecesini, önemini vurgulamak için ifade edilen sayıdır.

Bu süre bildiren bir sayı değil, değer bildiren bir sayıdır.

Bu gecenin günahları sıfırlayan bir gece olduğuna dair ileri sürülen rivayetlerin tamamı uydurmadır, Kur’an’ın mesajına her açıdan aykırıdır ve İsrailiyat kaynaklıdır.

Bu, parmağın gösterdiği şeye bakmak yerine, parmağa odaklanmak körlüğünden başka bir şey değildir.
Erhan Aktaş, 21.06.2017

Bir cevap yazın