İslâm inancı, sadece Allah’a kulluğu/itaati emreder

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İslâm inancı, sadece Allah’a kulluğu/itaati emreder ve onun haricinde hiçbir otorite tanımaz.

Din anlattığını sanan din tüccarları ise önce kendisine/kula/şeyhe/sahte otoritelere itaati, sonra da kendisi vasıtasıyla Allah’a ulaşılacağını telkin eder.

Dindarların en temel sorunu bilinçsiz itaat ve koşulsuz biat kültürüdür.

Çocuklarınıza iyilik yapmak istiyorsanız önce özgürlüğü, adaleti, ahlakı, hukuku, sorgulamayı, kula kul olunamayacağını, neye niçin inandığını öğretin, emin olun en büyük iyiliği etmiş olursunuz.

Din tüccarlarını işsiz bırakmanın ve halkı istismar etmelerini önlemenin yolu, sorgulayan, aklı ve bilimi önceleyen inançlı bireyler yetiştirmekten geçer.

Resulüllah ashabına sorgulamayı öğretmişti. Nitekim aklına yatmadığı zaman “vahyin emri mi, kendi görüşün mü?” diye sorardı.

Düşünmeyi/üretmeyi teşvik eden/emreden bir dinin müntesipleri olarak, düşünmeyen/üretmeyen ve sadece geçmişi tekrar etmeyi -hatta kutsamayı- meziyet/dindarlık(!) sayan bir nesil olduk da ona yanarım.

Prof. Dr. İsrafil Balcı, 17.02.2018 – https://twitter.com/ibalci55