“İslam bütün insanlığa hitap eder. Biz âlemlerin Rabbi olan Allah’a inanıyoruz”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Genç kuşakların her şeyden önce hem geçmişe doğru hem moderniteye doğru eleştirel bir dile/dikkate/ bilince sahip olmaları lazım.

Sıra dışı bir bilince/ufka/sorumluluğa sahip olmaları lazım. Sıradan kalmak demek kötürümleşmek demektir.

Geçmişi muhafaza etmeye kalkışmak bir tür zihinsel kötürümleşmeye tabi tutulmak demektir. Bugün bize muhafazakâr kesimler deniliyor. Biz muhafazakâr değiliz. Neyi muhafaza ettiğimizin, neyi muhafaza etmemiz gerektiğinin farkında ve bilincinde olmamız gerekiyor. Bu açıdan evvela modern bilginin, seküler bilginin, rasyonalist bilginin niteliği üzerinde sizin kuşaklarınız eleştirel çözümlemeler yapabilir.

Bu şu anlama gelmez: Batı bütünüyle kötü, Doğu bütünüyle iyi anlamına gelmez. Batı’da iyi şeyler olduğu gibi Doğu’da kötü şeyler olabilir. Doğu’da iyi şeyler olduğu gibi Batı’da iyi şeyler olabilir.

Doğu-Batı karşıtlıkları modern zamanlar icadıdır. Yoksa İslam nazarında bu tür karşıtlıklara gerek yoktur.

İslam bütün insanlığa hitap eder. Biz âlemlerin Rabbi olan Allah’a inanıyoruz. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, şunların bunların Rabbine değil, âlemlerin Rabbine inanıyoruz. Kitabı Kerim’de Allah tüm insanlara hitap ediyor. Dolayısıyla o bütünlüğü sağlamak pekâlâ mümkün olabilir.

Geleneksel bilginin mahiyeti üzerinde çözümlemeler yapmak, modern bilginin mahiyeti üzerinde çözümlemeler yapmak, eleştirel çözümlemeler yapmak gerekir, her şeyi silip süpürmek değil, kabul edilebilir olanları kabul etmek, keza geçmişten devraldığımız miras üzerinde çalışmalar yapmak suretiyle onun da kabul edilebilir taraflarını kabul etmek şiarımız olmalıdır.

Bugün bu tür çalışmalar yapmıyoruz. Bir taraftan moderniteyi kutsallaştırırken geleneği bütünüyle reddediyoruz. Ya da tam tersi geleneği kutsallaştırırken moderniteyi reddediyoruz. Bir zihinsel karmaşa içinde yaşıyoruz.  Önce sizin kuşakların, sizin hareketinizin örneğin, bir araştırma merkeziniz olmalı. Bir düşünce merkeziniz olmalı. Bir enformasyon merkeziniz olmalı. Orada sistematik çalışmalar yapan sürekli kadrolar olmalı. Bunlar bu sözünü ettiğimiz güçlükleri pekâlâ aşabilirler ve aşmalıdırlar. 

Atasoy Müftüoğlu, 11.01.2015 – http://erdemligenclik.net/2015/01/11/genc-olmak-demek-yeniden-baslamak-demektir/

Bir cevap yazın