İnsan yaratılmış bir ayettir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İnsan yaratılmış bir ayettir, Kur’an ise indirilmiş ayetlerdir.

Yaratılmış ayetler ile indirilmiş ayetler arasında son derece mükemmel bir uyum vardır.

Bu nedenle din (indirilmiş ayetler), insan fıtratına en uygun, en mükemmel cevaptır.
Fıtratına ters olarak yaşamayan insan, indirilmiş ayetlerden muhteşem zevk alır.
Allah’a gelin, Kuran’a gelin, fıtratınıza gelin, kendinize gelin.

“Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın insanları yarattığı fıtrata (onlardaki doğal yapıya) çevir. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. Doğru din budur, ama çoğu insan bunu bilmez.” (Rum 30/30)

 Hisham Alabed