insan olmak biyolojik olarak var olmaktan daha fazlasıdır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Aynı özden yaratılmış olan (4/1) erkek ve kadın

birbirinin tamamlayıcısıdır (2/187);

mutluluk eşler arasında yaratılan “sevgi”nin (30/21) keşfedilmesine,

emekle büyütülmesine ve yeni nesillerinin hamurunun bu sevgi ile karılmasına bağlıdır.

Her insanın -kadın veya erkek- seviyesini birlikte olduğu kimse belirler.

Her insanın en güzel şekilde yaratılmış(95/4),

biricik ve özgün bir varlık olduğunu anlamadan,

insan olmanın biyolojik olarak var olmaktan daha fazla bir şey olduğunu,

ilkelerimizle ve ürettiğimiz değerlerle insan olunacağını anlamak biraz zordur.

Toprak insanı eşitler…

Prof. Dr. Hasan Onat, 16.03.2018 – https://twitter.com/Hasanonat

 

İlgili ayetler ve yazıda bahsi geçen kısımları:

1 – EY insanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın var eden Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! [Nisa suresi 1. ayetten]

2 – Onlar sizin elbiseleriniz, siz de onların elbiselerisiniz. [Bakara, 187’den]

3 – Yine sizin için kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de O’nun kudret delillerinden biridir. [Rûm suresi 21. ayetten]

4 – Andolsun, insanı en güzel biçimde yaratırız. [Tin suresi 4. ayet]