“huruf-i mukattaa” lar ile ne anlatılıyor?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kur’ân-ı Kerim’in 29 suresi ”huruf-i mukataa” denilen bu münferit(tek) harfler ile başlar.

Allah Teâlâ bu tonlu seslerle sinyaller verip beşeriyetin dikkatlerini çekmekte, bir an için, her işi bırakıp gelecek muazzam gerçekleri dinlemelerini temin etmektedir.

Keza Kuran’ın da böyle harflerden ibaret olduğunu, yapabileceklerse bu harfleri kullanarak insanlara da benzerini yapma çabaları hususunda meydan okuduğunu hatırlatmaktadır.

Alıntı