“her şey mübah” yaklaşımının meşrulaşması, toplumlarda boğucu nihilizmlere yol açıyor

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Dünyanın kapitalizm tarafından fethedildiği bir dönemde, gerçek meydan okumaların nedenleri üzerinde kapsamlı çalışmalar yapabilmeliyiz.

Her türlü meydan okumaya cevap vermesi gereken bir toplumun, her şeyden önce ahlâken yenilenmesi, ahlâken inandıcı bir noktaya gelmesi, hayati önemi olan bir konudur.

Bugün, ne yazık ki, ahlâken bütün tavizlere kapalı ve uzak Müslümanlardan söz edemiyoruz.

Ahlâken inandırıcı olmayan bir toplum, anlam ve amacın sıfır noktasına doğru sürüklenen genç kuşaklara hiç bir şey kazandıramaz.

Modern seküler kültürün ve liberal küreselleşmenin “her şey mübah” yaklaşımını meşrulaştırması, bütün toplumlarda boğucu nihilizmlere yol açıyor.

Küreselleşmenin militerleşen boyutları, insani-ahlaki-vicdani dünyaların kirlendiğine, kirletildiğine işaret ediyor. Bu kirliliğe, bilgi kirliliğini, dezenformasyonun zihinsel tahribatını da eklemek gerekiyor.

Günümüz dünyasında, seküler bilgi imparatorluğu, elektronik medya aracılığıyla genç kuşakların zihin dünyalarını fethetmiştir. Ebeveynlerle çocukları arasında sağlıklı bir iletişim/etkileşim imkânı yok olmak üzeredir.

Hangi toplumda ve kültürde olursa olsun, zamanı anlamlı kılan şeyler hareketlilik ve üretkenliktir.

İslam dünyası toplumları olarak, sıradanlıkları aşan çalışmalar yapamadığımız, aldatıcı iyimserliklerle zihnimizi-bilincimizi israf ettiğimiz için, zamanı donduran/durduran zalim bir gelenekçiliği kutsallaştırarak, gelmeyecek olanı beklemeye başladık.

Zamanı durduran bu gelenekçilik sebebiyle, bilginin ve kültürün yasalarını belirleyen bugünün filozoflarının insanlığın zihin dünyalarını ele geçiren anlatılarıyla/öğretileriyle ilgili eleştirel çözümlemeler, yeni kavramsallaştırmalar yapma ihtiyacı duymuyoruz.

Yeni perspektifler üretimine izin vermeyen bu gelenek sebebiyle, tarihsel değişim/dönüşüm süreçleri, tarihi dönemeçlerdeki dramatik olaylar anlamlandırılamıyor.

Bilginin ve kültürün yasalarını belirleyen otoriteler, profesyonelizmi ve uzmanlığı putlaştırdıkları için, bugün İslam toplumlarında düşünce ve kültür hayatı, akademik hayat, bu profesyonelizme tapınıyor.

Alıntı: Atasoy Müftüoğlu, 05.03.2018 – http://islamianaliz.com/haber/muftuoglu-sekuler-bilgi-imparatorlugu-genc-kusaklarin-zihin-dunyalarini-fethetmistir-63693#sthash.OwvlpgZi.IDQcfR8O.dpbs