Hatırlamak istemediğimiz bir ayet – Emre Dorman

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Allah, adaletle hükmedenleri sever (Maide Suresi 42)

İSLAM dininin hükümleri çok sağlam bir güven ve adalet temeline dayalıdır.

Pek çok ayette adaletin gözetilmesi, haksızlıklara karşı mazlumun desteklenmesi ve bu sayede toplumsal düzenin sağlanmasına yönelik tavsiyeler görmek mümkündür.

* “Şu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu şekilde ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah çok iyi İşitir (Semî) ve çok iyi Görür (Basîr).” (Nisa Suresi 58)

YAKINLARINIZ ALEYHİNE DE OLDA ADALETLİ OLUN

SÖZ konusu adalet anlayışı o denli titiz ve hakka hukuka riayete dayalı bir adalet anlayışıdır ki yakınlar aleyhine dahi olsa tereddüt etmeden gözetilmelidir:

* “Ey iman edenler! Kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun. Allah, ikisine de sizden daha yakındır. O halde nefsinizin arzusuna uyarak adaletten sapmayın. Eğer dilinizi eğip büker yahut çekimser kalırsanız, Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.” (Nisa Suresi 135)

Ayetten de açık bir şekilde görüldüğü gibi kişinin kendisi, anne-babası ya da bir yakını aleyhine dahi olsa adaletin dimdik ayakta tutulması, adalet gözetilirken bazı insanlara maddi durumları ya da sosyal statülerinden dolayı ayrıcalık yapılmaması ve bu konuda tereddüt dahi edilmemesi emredilir.

Bu ayetler toplumsal huzur için de önemlidir zira tarih boyunca pek çok toplumun adaletsiz yönetimler sebebiyle yıkılıp yok oldukları bilinmektedir. Yine ticari işlerde de adaletin gözetilmemesinin insanları ayrılık ve düşmanlıklara sevk ettiğini görmek mümkündür.

Yazı: Yrd. Doç. Dr. Emre Dorman, 08.06.2016

Kaynak: http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/emre-dorman_619/hatirlamak-istemedigimiz-bir-ayet_40114628

Bir cevap yazın