Hac Suresi 97. ayet – hac Allah’ın insanlık üzerindeki hakkıdır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

…Ve ona ulaşmaya gücü yeten herkesin mabedi haccetmesi, Allah’ın insanlık üzerindeki hakkıdır… [Hac Suresi 97.ayet]

Dipnot:  1- Zira Kâbe, insanlığın iman babası Hz. İbrahim’den bir hatıradır. Mümkündür ki insanı yeryüzünde misafir eden ilk toprak parçasıdır. Bu yüzden hacca gitmek, gurbete değil sılaya gitmektir.

Bu yüzdendir ki sadece mü’minlere farz olan hac ibadeti için bu âyette ilginç bir biçimde “insanlık üzerine” (‘ale’n-nâs) ifadesi kullanılmaktadır.

Bunun en mukni açıklaması da, haccın insanlığın ilk vatanına bir teşekkür olmasıdır. Yani mü’minler hac ibadetini insanlığı temsilen yerine getirmektedir.

İnsanlığın farz-ı kifâyesi, mü’minlerin farz-ı aynı mesabesindedir. Mü’minler hacca gitmekle, hem insanlığın “baba ocağı”na ve “ana kucağı”na vefâ borcunu ödemekteler hem de insanlığı temsilen bir mükellefiyeti edâ etmekteler.

Alıntı: M. İslamoğlu meali