Güneş, Ay ve Dünya’nın hareketleri – Enbiya suresi 33. ayet

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzüp giderler.”[Enbiya, 33]

Güneş’in, Ay’ın, Dünya’nın hareketleri çok ince bir düzenle, dünyadaki hayatı olumsuz şekilde etkileyecek hiçbir oluşum gerçekleşmeden devam etmektedir. Tam tersine bütün oluşumlar dünyadaki hayatı ve çeşitliliği mümkün kılacak şekilde yaratılmaktadırlar.

Dünya, Gü­neş etrafında eğilmiş bir vaziyette dolanmaktadır. Bu eğim 23 derece 27 dakikadır. Bu eğim sayesinde dünya­mızda mevsimleri yaşarız. Her mevsimin farklı tabloları, bitkilerin büyüme düzeni, hep bu yaratılmış olan eğimle mümkün olmaktadır.

Dünyamızın kendi ekseninde yap­tığı dönüş ekvatorda saatte 1670 km hıza ulaşmaktadır. Bu hız bu büyüklükteki bir gökcismi için müthiş bir hız­dır. Oysa saatte 20 km hızla giden çok lüks bir aracın içindeyken bile hareket halinde olduğumuzu kolayca hissederiz. Buna rağmen Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında kat etmiş olduğu dönüş hızını ve hareketini en ufak bir şekilde bile hissetmeden ya­şarız.

Dünya kendi ekseni boyunca dönmeseydi Güneş’e bakan yüzü daima gündüz, bakmayan yüzü ise daima gece olacaktı. Böyle bir dünyada ne bitkiler yaşayabilir ne de canlılık oluşabilirdi.

Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın hareketleri hiçbir karı­şıklık ve aksaklık oluşmadan devam etmektedir. Güneş Sistemi’nde her türlü detay çok ince ayarlarla planlan­mıştır. Bakışımızı Evren’in neresine çevirsek büyük bir ihtişama, çok ince hesaplara ve ilahi bir sanata rastlarız. Yeter ki Allah’ın yaratma sanatı üzerine düşünerek aklı­mızı çalıştıralım.

Kaynak: Emre Dorman, Allah’ın Parmak İzi, sayfa 69, 70Kitabın tamamını okumak için: http://www.emredorman.com/wp-content/uploads/2016/06/Allah%C4%B1n-Parmak-I%CC%87zi-Emre-Dorman-1.pdf

Bir cevap yazın